ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування комунікативної культури молодших школярів в інтелектуальній ігровій діяльності. У молодшому шкільному віці змінюється провідний вид діяльності з ігрової на навчальну, на тлі яких відбуваються фундаментальні зміни в характеристиках психічних процесів молодших школярів. Зазначено, що в умовах дистанційного навчання у процесі використання інтелектуальних ігор перед соціальним педагогом постає завдання пошуку колективних і групових форм організації взаємодії для формування комунікативної культури учнів. The publication examines the formation of the communicative culture of younger schoolchildren in intellectual gaming activities. In primary school age, the leading type of activity changes from playing to educational, against the background of which fundamental changes occur in the characteristics of the mental processes of primary school children. It is noted that in the conditions of distance learning, in the process of using intellectual games, the social pedagogue faces the task of finding collective and group forms of organizing interaction for the formation of the communicative culture of students.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, комунікація, ігрова діяльність, діти молодшого шкільного віку, social education, communication, play activities, children of primary school age
Цитування
Лейба А. Р. Формування комунікативної культури молодших школярів в інтелектуальній ігровій діяльності / А. Р. Лейба, І. А. Романова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 173–175.