СТУПІНЬ НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК SOFT SKILLS У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті акцентовано увагу на підходах українських дослідників до вивчення проблеми формування у здобувачів вищої педагогічної освіти навичок soft skills. Розкрито напрями наукової розробки визначеної проблеми, представлено стислий анотаційний аналіз наукових статей, зосереджено увагу на пропонованих дослідниками шляхах формування гнучких навичок у педагогічних працівників в системі професійної підготовки й підвищення кваліфікації. The article focuses on the approaches of Ukrainian researchers to the study of the problem of forming soft skills in higher pedagogical education. The directions of scientific development of a certain problem are revealed, the brief annotative analysis of scientific articles is presented, the attention is focused on the ways of formation flexible skills at pedagogical workers in the system of professional training and advanced training offered by researchers.
Опис
Ключові слова
soft skills, майбутній педагог, заклад вищої педагогічної освіти, українські дослідники, магістерські роботи, future teacher, institution of higher pedagogical education, Ukrainian researchers, master's work
Цитування
Сутановська В. О. Ступінь наукової розробки проблеми формування навичок soft skills у здобувачів вищої педагогічної освіти / В. О. Сутановська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 445–448.