ПІСНІ ТА НОТИ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. ОСІННІЙ НАСТРІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-09-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ФОП Лотох М. Г.
Анотація
Дане видання орієнтоване на роботу з дітьми дошкільного віку, допоможе сформувати у малят естетичне сприйняття світу, навчить їх слухати музику та емоційно реагувати на неї. Виконання пісень з методичного посібника «Осінній настрій» про любов до рідного краю, звірят та пташок розвиватимуть здібності й таланти малюків, сформує почуття колективізму і згуртованості. Представлені матеріали можуть бути використані в роботі музичних керівників ДНЗ, вихователів, студентів музично-педагогічних факультетів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. Данное издание ориентировано на работу с детьми дошкольного возраста, поможет сформировать у малышей эстетическое восприятие жизни, научит их слушать музыку и эмоционально реагировать на нее. Исполнение песен из методического сборника «Осеннее настроение» про любовь к родной земле, зверям и птицам будут развивать способности и таланты детей, сформируют чувства коллективизма. Представленные материалы могут быть использованы в работе музыкальных руководителей ДУЗ, воспитателей, студентов музыкально-педагогических высших и средних специальных учебных заведений. This publication is focused on work with children of preschool age, will help develop children aesthetic perception of the world, teach them to listen to music and emotionally react to it. Performing songs from the methodological guide "Autumn mood" about love to the native land, animals and birds to develop abilities and talents of children, will form a sense of esprit de corps and cohesion. Materials can be used in a work of music executives CCA, educators, students of musical-pedagogical faculties of higher and secondary special educational institutions.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, музичне виховання, дошкільна освіта, дошкільники, пісні про осінь, ноти, методичні посібники, эстетическое воспитание, музыкальное воспитание, дошкольное образование, дошкольники, песни про осень, ноты, методические пособия, aesthetic education, music education, preschool education, preschoolers, songs about autumn, notes, methodical manual
Цитування
Бакай С. Ю. Пісні та ноти для дітей дошкільного віку : [у 4 ч.] : метод. посіб. [Ч. 1] : Осінній настрій / С. Ю. Бакай, Т. В. Стороженко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – 35 с.