ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ВИСОЦЬКИЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавнича група «Основа»
Анотація
Стаття присвячена видатному ґрунтознавцю, лісівнику, палеоботаніку, фізико-географу Георгію Миколайовичу Висоцькому. З’ясовні основні, поворотні етапи життя, які сформували Георгія Миколайовича як науковця, фахівця з проблем інтродукції та акліматизації рослин. Розглянуто його внесок в виявлення факторів природного безлісся степів, дослідження лісової рослинності та її еволюції під впливом людини. Статья посвящена выдающемуся почвоведу, лесоводу, палеоботанику, физико-географу Георгию Николаевичу Высоцкому. Выяснены основные, поворотные этапы жизни, которые сформировали Георгия Николаевича как ученого, специалиста по проблемам интродукции и акклиматизации растений. Рассмотрен его вклад в выявление факторов природного безлесья степей, исследование лесной растительности и ее эволюции под воздействием человека.
Опис
Ключові слова
Висоцький Г. М., ґрунтознавець, лісівник, дослідження, степ, Высоцкий Г. Н., почвовед, лесовод, исследования, степь, Vysotsky G. N., soil scientist, forestry, research, steppe
Цитування
Стадник О. Г. Георгій Миколайович Висоцький / О. Г. Стадник // Географія : наук.-метод. журн. – Харків : Основа, 2016. – № 1–2 (293–294). – C. 75–78.