Філософська педагогіка В. Сухомлинського у контексті завдань духовного оновлення України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Анотація
У цій статті було розглянуто філософську педагогіку В. Сухомлинського у контексті завдань духовного оновлення України. В этой статье была рассмотрена философская педагогика В. Сухомлинского в контексте задач духовного обновления Украины. This article deals with the philosophical pedagogy of V. Sukhomlinsky in the context of the spiritual renewal of Ukraine.
Опис
Ключові слова
філософська педагогіка, Сухомлинсьий В., духовність, оновлення, Україна, философская педагогика, Сухомлинский В., духовность, государственность, Украина, philosophical pedagogy, Sukhomlinsky V., spirituality, statehood, Ukraine
Цитування
Култаєва М. Д. Філософська педагогіка В. Сухомлинського у контексті завдань духовного оновлення України / М. Д. Култаєва // «Освіта і доля нації». Виховання громадянина в демократичних суспільствах : європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 12-14.