Консерватизм освіти і політична романтика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Анотація
У данній статті автор розглянув консерватизм освіти і політичну романтику. Автором було визначено українське суспільство у добу національного самоствердження,а також небезпеки і ризики, що виникають у процесі будь-яких трансформацій. В данной статье автор рассмотрел консерватизм образования и политическую романтику. Автором были определены украинское общество в период национального самоутверждения, а также опасности и риски, возникающие в процессе любых трансформаций. In this article, the author considered the conservatism of education and political romance. The author identified Ukrainian society in the period of national self-affirmation, as well as the dangers and risks that arise in the course of any transformation.
Опис
Ключові слова
консерватизм, вітчизняна освіта, політична романтика, українське суспільство, консерватизм, отечественное образование, политическая романтика, украинское общество
Цитування
Култаєва М. Д. Консерватизм освіти і політична романтика / М. Д. Култаєва // Під знаком Григорія Сковороди : зоряний час української культури : матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. «Освіта у констеляціях постсучасності», Харків, 5-6 груд. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 10–11.