КІЛЬКІСНА РІВНОКОМПОНЕНТНІСТЬ ПРИ СИНТАКСИЧНІЙ СИНОНІМІЇ У КОНТИНУУМІ МОВА/МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-02-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Diamond trading tour, Warszawa
Анотація
У статті аналізується кількісна рівнокомпонентність при синтаксичній синонімії у континуумі мова/мовлення (на матеріалі сучасної французької художньої прози). В статье анализируется количественная равнокомпонентность при синтаксической синонимии в континууме язык/речь (по материалам современной французской художественной прозы). The article analyzes the quantitative equicomponent in syntactic synonymy in the language / speech continuum (based on the materials of modern French prose).
Опис
Ключові слова
романська філологія, кількісна рівнокомпонентність, монопредикативне висловлення, преференціальні опції, синтаксична синонімія, стрижневі структури, романская филология, количественная равнокомпонентность, монопредикативные высказывания, преференциальные опции, синтаксическая синонимия, стержневые структуры, romance philology, quantitative equipartition, monopredicative utterance, preferential options, syntactical synonymy, pivotal structure
Цитування
Лепетюха А. В. Кількісна рівнокомпонентність при синтаксичній синонімії у континуумі мова/мовлення (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Zbiór artykułów naukowych : кonferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej : Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Priorytetowe obszary badawcze : od teorii do praktyki, m. Lublin, 28.02.2017. – Warszawa : Diamond trading tour, 2017. – С. 37–39.