Організація дистанційного навчання в закладі загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні схарактеризовано особливості дистанційного навчання як засобу розвитку інформаційного середовища закладу освіти. Розроблено за результатами проблемно-орієнтованого аналізу комплексно-цільову програму з удосконалення організації дистанційного навчання, здійснено її експертизу та надано методичні рекомендації з упровадження в практику роботи закладу загальної середньої освіти. The study characterizes the features of distance learning as a means of developing the information environment of the educational institution. Based on the results of problem-oriented analysis, a comprehensive and targeted program to improve the organization of distance learning, its examination and methodological recommendations for implementation in the practice of general secondary education.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, управління, організація, інформаційне середовище, заклади середньої освіти, distance learning, management, organization, information environment, institutions of secondary education
Цитування
Решетник К. В. Організація дистанційного навчання в закладі загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / К. В. Решетник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 72 с. + дод.
Колекції