Живлення та склад нідікол кропив’янки чорвоноголової (Sylvia atricapilla L.) в НПП «Гомільшанські ліси»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даній статті проаналізовані живлення та склад нідікол кропив’янки чорвоноголової (Sylvia atricapilla L.) в НПП «Гомільшанські ліси». В данной статье проанализированы питание и состав нидикол крапивницы чорвоноголовой (Sylvia atricapilla L.) в НПП «Гомильшанские леса». This article analyzed the nutrition and composition of Nidikol Urticaria Choronogolovoy (Sylvia atricapilla L.) in the SPE "Gomilshanskie forests".
Опис
Ключові слова
ботаніка, нідіколи кропив’янки чорноголової, гомільшанські ліси, кормові раціони, студентські роботи, ботаника, нидиколы крапивницы черноголовой, гомильшанские леса, кормовые рационы, студенческие работы, botany, nidikola urticaria blackhead, Homilšan forests, feed rations, student work
Цитування
Гусар К. Живлення та склад Нідікол Кропив’янки Чорвоноголової (Sylvia atricapilla L.) в НПП «Гомільшанські ліси» / К. Гусар, А. Б. Чаплигіна // Збірник наукових праць студентів природничого факультету / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 9. – С. 48–49.