Роль педагогічної практики у формуванні досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто питання формування досвіду творчої діяльності майбутніх вчителів музичного мистецтва. Проаналізовано види педагогічної практики. В статье рассмотрены вопросы формирования опыта творческой деятельности будущих учителей музыкального искусства. Проанализированы виды педагогической практики. The article deals with the formation of experience of creative activity of future teachers of music art. The types of pedagogical practice are analyzed.
Опис
Ключові слова
досвід, творча діяльність, педагогічна практика, вчитель музичного мистецтва, студентські роботи, опыт, творческая деятельность, педагогическая практика, учитель музыкального искусства, студенческие работы, experience, creative activity, pedagogical practice, music teacher, student work
Цитування
Панасенко Ю. А. Роль педагогічної практики у формуванні досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики / Ю. А. Панасенко, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 198–202.