СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТ КРАМАТОРСЬКА ТА МИКОЛАЇВКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто стан атмосферного повітря міст Краматорська та Миколаївки. Визначено та порівняно показники якості атмосферного повітря м. Краматорська і м. Миколаївки. Рівень забруднення довкілля оцінено за допомогою нормативів. Аналіз стану атмосферного повітря у м. Краматорську та м. Миколаївці проводився за даними «Автоматизованої системи моніторингу довкілля у Донецькій області» (2019 рік). The publication examines the state of atmospheric air in the cities of Kramatorsk and Mykolaivka. Air quality indicators of Kramatorsk and Mykolaivka were determined and compared. The level of environmental pollution is estimated using standards. The analysis of the state of the atmospheric air in the cities of Kramatorsk and the cities of Mykolaivka was carried out according to the data of the "Automated system of environmental monitoring in Donetsk region" (2019).
Опис
Ключові слова
атмосфера, довкілля, магістерські роботи, atmosphere, environment, master's theses
Цитування
Карпенко Л. М. Стан атмосферного повітря міст Краматорська та Миколаївки / Л. М. Карпенко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 135–137.