КУРДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ І «ПРОБЛЕМА КІРКУКУ» В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ІРАКУ НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ

dc.contributor.authorЯмпольська, Л. М.
dc.date.accessioned2019-10-15T08:19:03Z
dc.date.available2019-10-15T08:19:03Z
dc.date.issued2019-08
dc.description.abstractПроаналізована «проблема Кіркуку» в процесах державотворення Іракського Курдистану в новітній період історії Іраку. Автором використані загальнонаукові та спеціально-історичні методи дослідження. Зроблені висновки про те, що загальна загроза Іраку з боку Ісламської Держави стала фактором зближення різних політичних інтересів і сил заради стабілізації ситуації та майбутнього розвитку. Незважаючи на прагнення іракських курдів досягти широких прав і свобод аж до здобуття повної державної незалежності, відокремлення курдських територій від Іраку і вирішення «проблеми Кіркуку» найближчим часом малоймовірне, оскільки призведе не тільки до остаточного розпаду Іраку, але й може спровокувати ще один регіональний збройний конфлікт. Проанализирована «проблема Киркука» в процессах государственного строительства Иракского Курдистана в новейший период истории Ирака. Автором использованы общенаучные и специально-исторические методы исследования. Сделаны выводы о том, что общая угроза Ираку со стороны Исламского Государства стала фактором сближения различных политических интересов и сил для стабилизации ситуации и будущего развития. Несмотря на стремление иракских курдов достичь широких прав и свобод вплоть до получения полной государственной независимости, отделения курдских территорий от Ирака и решения «проблемы Киркука» в ближайшее время маловероятно, поскольку приведет не только к окончательному распаду Ирака, но и может спровоцировать еще один региональный вооруженный конфликт. The Kirkuk issue in the Iraqi Kurdistan state building processes in the recent period of Iraqi history has been analyzed. General scientific and special historical methods of research have been used by the author. The conclusions that the general threat to Iraq from the Islamic State has become a factor of the convergence of various political interests and forces for stabilization of the situation and future development have been made by the author. Despite the aspiration of Iraqi Kurds to achieve broad rights and freedoms until full state independence, the separation of Kurdish territories from Iraq and the solving of the Kirkuk issue is unlikely in the near future, because it will not only lead to the final disintegration of Iraq, but it can provoke another regional armed conflict.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЯмпольська Л. М. Курдський національний рух і «проблема Кіркуку» в контексті державотворчих процесів Іраку новітнього періоду / Л. М. Ямпольська // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, ВГО "Укр. акад. наук". – Київ : Гілея, 2019. – Вип. 147 (8), ч. 1. Історичні науки. – С. 170–177.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2076-1554
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2668
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, ВГО "Українська академія наук", вид-во «Гілея»uk_UA.UTF-8
dc.subject«проблема Кіркуку»uk_UA.UTF-8
dc.subjectпроцеси державотворенняuk_UA.UTF-8
dc.subjectІракський Курдистанuk_UA.UTF-8
dc.subjectкурдський національний рухuk_UA.UTF-8
dc.subjectавтономіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectІсламська Державаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпешмергаuk_UA.UTF-8
dc.subject«битва за Кіркук»uk_UA.UTF-8
dc.subject«проблема Киркука»uk_UA.UTF-8
dc.subjectпроцессы государственного строительстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectИракский Курдистанuk_UA.UTF-8
dc.subjectкурдское национальное движениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectавтономияuk_UA.UTF-8
dc.subjectИсламское Государствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectпешмергаuk_UA.UTF-8
dc.subject«битва за Киркук»uk_UA.UTF-8
dc.subjectKirkuk issueuk_UA.UTF-8
dc.subjectstate building processesuk_UA.UTF-8
dc.subjectIraqi Kurdistanuk_UA.UTF-8
dc.subjectKurdish national movementuk_UA.UTF-8
dc.subjectautonomyuk_UA.UTF-8
dc.subjectIslamic Stateuk_UA.UTF-8
dc.subjectPeshmergauk_UA.UTF-8
dc.subjectbattle for Kirkukuk_UA.UTF-8
dc.titleКУРДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ І «ПРОБЛЕМА КІРКУКУ» В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ІРАКУ НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeКУРДСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ И «ПРОБЛЕМА КИРКУКА» В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРАКА НОВЕЙШЕГО ПЕРИОДАuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTHE KURDISH NATIONAL MOVEMENT AND THE KIRKUK ISSUE IN THE CONTEXT OF IRAQI STATE BUILDING PROCESSES IN THE RECENT PERIODuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Ямпольська Л. М. Курдський національний рух і проблема Кіркуку .pdf
Розмір:
1.28 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: