Формування ігрової діяльності дошкільників з інтелектуальними порушеннями

dc.contributor.authorЄпіфанова-Кожевнікова, Т. В.
dc.date.accessioned2023-03-01T16:56:50Z
dc.date.available2023-03-01T16:56:50Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі проведено теоретичний аналіз психолого-педагогічних аспектів формування ігрової діяльності дітей дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку. Проведено експериментальне дослідження з виявлення рівня сформованості ігрової діяльності дітей дошкільного з особливими освітніми потребами. Розроблено методичні рекомендації щодо впровадження корекційно-розвиткової роботи з формування ігрової діяльності дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. In the qualification work, a theoretical analysis of the psychological and pedagogical aspects of the formation of game activities of preschool children with intellectual disabilities was carried out. An experimental study was conducted to identify the level of formation of game activities of preschool children with special educational needs. Methodological recommendations for the implementation of corrective and developmental work on the formation of game activities of preschool children with intellectual disabilities have been worked out.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЄпіфанова-Кожевнікова Т. В. Формування ігрової діяльності дошкільників з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Т. В. Єпіфанова-Кожевнікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 98 с. : дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10281
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectігрова діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіти дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвиткуuk_UA.UTF-8
dc.subjectgame activityuk_UA.UTF-8
dc.subjectpreschool children with intellectual disabilitiesuk_UA.UTF-8
dc.titleФормування ігрової діяльності дошкільників з інтелектуальними порушеннямиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFormation of game activity of preschool children with intellectual disabilitiesuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції