Формування ігрової діяльності дошкільників з інтелектуальними порушеннями

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі проведено теоретичний аналіз психолого-педагогічних аспектів формування ігрової діяльності дітей дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку. Проведено експериментальне дослідження з виявлення рівня сформованості ігрової діяльності дітей дошкільного з особливими освітніми потребами. Розроблено методичні рекомендації щодо впровадження корекційно-розвиткової роботи з формування ігрової діяльності дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. In the qualification work, a theoretical analysis of the psychological and pedagogical aspects of the formation of game activities of preschool children with intellectual disabilities was carried out. An experimental study was conducted to identify the level of formation of game activities of preschool children with special educational needs. Methodological recommendations for the implementation of corrective and developmental work on the formation of game activities of preschool children with intellectual disabilities have been worked out.
Опис
Ключові слова
ігрова діяльність, діти дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку, game activity, preschool children with intellectual disabilities
Цитування
Єпіфанова-Кожевнікова Т. В. Формування ігрової діяльності дошкільників з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Т. В. Єпіфанова-Кожевнікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 98 с. : дод.
Колекції