Особливості розвитку фізичних здібностей учнів середніх класів за допомогою фітнес-програми з елементами гімнастики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження – обґрунтувати й експериментально перевірити вплив фітнес-програми з елементами гімнастики на розвиток фізичних здібностей дівчат середнього шкільного віку. У дослідженні показано, що фітнес-програми як класичні, так із використанням гімнастичних вправ сприяють зростанню показників фізичної підготовленості дівчат середнього шкільного віку. Впровадження елементів гімнастики у фітнес-програму робить її більш ефективною для розвитку гнучкості й спритності, що було доведено експериментально. Цель исследования - обосновать и экспериментально проверить влияние фитнес-программы с элементами гимнастики на развитие физических качеств девушек среднего школьного возраста. В исследовании показано, что фитнес-программы как классические, так и с использованием гимнастических упражнений способствуют росту показателей физической подготовленности девушек среднего школьного возраста. Внедрение элементов гимнастики в фитнес-программу делает ее более эффективной для развития гибкости и ловкости, что было доказано экспериментально. The aim of the study is to substantiate and experimentally test the influence of fitness programs with elements of gymnastics on the development of physical abilities of girls of secondary school age. The study shows that fitness programs both classical and gymnastic exercises contribute to the growth of indicators of physical fitness of girls of secondary school age. The introduction of elements of gymnastics in the fitness program makes it more effective for the development of flexibility and agility, which has been proven experimentally.
Опис
Ключові слова
гімнастика, учениці середніх класів, фітнес-програма, фізичні здібності, гимнастика, ученицы средних классов, фитнес-программа, физические способности, gymnastics, middle school students, fitness program, physical abilities
Цитування
Санжарова Н. М. Особливості розвитку фізичних здібностей учнів середніх класів за допомогою фітнес-програми з елементами гімнастики / Н. М. Санжарова, Ю. В. Голенкова, Н. В. Тіата // Технології збереження здоров’я, реабілітація і фізична терапія : зб. ст. XII Міжнар. наук. конф., Харків–Торунь, 7–8 листоп. 2019 р. – Харків, 2019. – С. 187–191.