РОЛЬ І МІСЦЕ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

dc.contributor.authorПодберезський, М. К.
dc.date.accessioned2021-06-04T15:30:39Z
dc.date.available2021-06-04T15:30:39Z
dc.date.issued2019-11-22
dc.description.abstractВ статті розглянуто правову освіту фахівця. Діяльність соціального працівника в усіх модифікаціях і компонентах має соціальну спрямованість і передбачає соціальні наслідки, в зв’язку з чим постає питання про відповідальність фахівця перед суспільством і державою за власну діяльність. Вирішуючи конкретне завдання, соціальний працівник має керуватися, в першу чергу, суспільними інтересами. Правова освіта фахівця є запорукою професійності й ефективності його діяльності у встановленні таких взаємозв’язків і відносин у професійній діяльності, які б оптимально відповідали вимогам до інституту соціальної роботи. В статье рассмотрено правовое образование специалиста. Деятельность социального работника во всех модификациях и компонентах имеет социальную направленность и предусматривает социальные последствия, в связи с чем возникает вопрос об ответственности специалиста перед обществом и государством за свою деятельность. Решая конкретную задачу, социальный работник должен руководствоваться, в первую очередь, общественными интересами. Правовое образование специалиста является залогом профессионализма и эффективности его деятельности в установлении таких взаимосвязей и отношений в профессиональной деятельности, которые бы оптимально отвечали требованиям к институту социальной работы. The article deals with the legal education of a specialist. The activity of a social worker in all its modifications and components has a social orientation and provides for social consequences, which raises the question of the specialist's responsibility to society and the state for his/her activity. When solving a particular task, a social worker must be guided, first of all, by the public interest. The legal education of a specialist is a guarantee of professionalism and efficiency of his activity in establishing such interrelations and relations in professional activity that would optimally meet the requirements for the institution of social work.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПодберезський М. К. Роль і місце правової освіти соціальних працівників / М. К. Подберезський // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 13–14.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5311
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійні вимогиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальні працівникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectправова освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні фахівціuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональные требованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальные работникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectправовое образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущие специалистыuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional requirementsuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial workersuk_UA.UTF-8
dc.subjectlegal educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture specialistsuk_UA.UTF-8
dc.titleРОЛЬ І МІСЦЕ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРОЛЬ И МЕСТО ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTHE ROLE AND PLACE OF LEGAL EDUCATION OF SOCIAL WORKERSuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Подберезський М.К. РОЛЬ І МІСЦЕ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ.pdf
Розмір:
694.69 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: