Розвиток системи соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами в європейській педагогічній практиці ХІХ століття

dc.contributor.authorВласенко, К.
dc.date.accessioned2023-08-29T13:34:46Z
dc.date.available2023-08-29T13:34:46Z
dc.date.issued2023-05-16
dc.description.abstractУ публікації розглянуто розвиток системи соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами в європейській педагогічній практиці ХІХ століття. У кінці ХІХ століття ідеї гуманного ставлення до аномальних дітей набули широкого розповсюдження. Становленню та подальшому розвитку системи соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами сприяли й проведення міжнародних з’їздів і прийняття нормативних актів щодо введення спеціальної освіти у багатьох країнах світу. Зазначено, що актуальними є такі здобутки європейської педагогічної практики ХІХ ст. щодо організації соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами, як: методи вивчення особистості дитини (соціально-педагогічна характеристика дитини, тестування, анкетування, інтерв’ю тощо), форми соціально-педагогічної роботи (індивідуальні та групові заняття, гурткова робота, проведення творчих виставок, вечорів художньої самодіяльності, спортивних змагань тощо). The publication examines the development of the system of socio-pedagogical work with children with special needs in the European pedagogical practice of the 19th century. At the end of the 19th century, the idea of a humane attitude towards abnormal children became widespread. The establishment and further development of the system of socio-pedagogical work with children with special needs was also facilitated by the holding of international congresses and the adoption of normative acts on the introduction of special education in many countries of the world. It is noted that such achievements of the European pedagogical practice of the 19th century are relevant. regarding the organization of socio-pedagogical work with children with special needs, such as: methods of studying the child's personality (social-pedagogical characteristics of the child, testing, questionnaires, interviews, etc.), forms socio-pedagogical work (individual and group classes, group work, holding creative exhibitions, evenings of artistic amateur activities, sports competitions, etc.).
dc.identifier.citationВласенко К. Розвиток системи соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами в європейській педагогічній практиці ХІХ століття / К. Власенко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 70.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12309
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсоціально-педагогічна робота
dc.subjectдіти з особливими потребами
dc.subjectісторія педагогіки
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectsocio-pedagogical work
dc.subjectchildren with special needs needs
dc.subjecthistory of pedagogy
dc.subjectmaster's theses
dc.titleРозвиток системи соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами в європейській педагогічній практиці ХІХ століття
dc.title.alternativeDevelopment of a system of socio-pedagogical work with children with special needs needs in European pedagogical practice of the 19th century
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Власенко К. Розвиток системи соціально-педагогічної роботи з дітьми.pdf
Розмір:
1.6 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: