ОЛЕКСАНДРА ЯКІВНА ЄФИМЕНКО – УЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті подано життєпис Олександри Яківни Єфименко – ученого, педагога, громадського діяча другої половини XIX – початку ХХ століття; визначено коло її наукових інтересів; схарактеризовано харківський період педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності; розкрито внесок у розроблення шкільної навчальної літератури з питань історії України. The article presents the biography of Oleksandra Yefimenko, a scientist, teacher and public figure of the second part of the 19th – 20th century. The range of her scientific interests is determined. The Kharkiv period of her pedagogical, public and educational activity is characterized. Her contribution to the development of school textbooks on the history of Ukraine is revealed.
Опис
Ключові слова
Єфименко О. Я., педагогічна діяльність, навчальна література, історія України, Yefimenko O. Ya., pedagogical activity, educational literature, history of Ukraine
Цитування
Зеленська Л. Олександра Яківна Єфименко – учений, педагог, громадський діяч / Л. Зеленська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 29–35.