Педагогічні принципи А. О. Стриги

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття висвітлює педагогічні принципи Стриги Ангеліни Олександрівни — викладача-методиста Чернігівського музичного коледжу ім. Л. М Ревуцького. Осмислення і розуміння досвіду відомого пропагандиста баянної музики має стати поштовхом до розвитку педагогічної і виконавської майстерності молодих музикантів-баяністів. Статья освещает педагогические принципы Стриги Ангелины Александровны - преподавателя-методиста Черниговского музыкального колледжа им. Л. М Ревуцкого. Осмысление и понимание опыта известного пропагандиста баянной музыки должны стать толчком к развитию педагогической и исполнительской мастерства молодых музыкантов-баянистов. The article covers the pedagogical principles of Striga Angelina Aleksandrovna, a teacher-methodologist of the Chernigov Music College L. M. Revutsky. Understanding the experience of a well-known promoter of accordion music should be the impetus for the development of pedagogical and performing skills of young musicians-accordionists
Опис
Ключові слова
баян, музичне виконавство, педагогічна спадщина, викладач, Стрига А. О., студентські роботи, баян, музыкальное исполнительство, педагогическое наследие, преподаватель, Стрига А. А., студенческие работы, bayan, musical performance, pedagogical heritage, Striga A. A., teacher, student work
Цитування
Іванченко О. Є. Педагогічні принципи А. О. Стриги / О. Є. Іванченко, О. В. Васильєва // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 79–81.