РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації розглянуто питання регулювання робочого часу науково-педагогічних працівників. Специфіка трудової діяльності науково-педагогічних працівників зумовлює необхідність удосконалення системи обліку окремих видів робіт, зменшення навчального навантаження, індивідуалізації підходів до робочого часу та місця виконання своїх обов'язків, що сприятиме уникнення перенавантаження працівників та активізації їх наукової діяльності. The publication deals with the issues of regulating the working time of scientific and pedagogical employees. The specifics of the labour activity of academic staff determine the need to improve the system of accounting for certain types of work, reduce the teaching workload, individualisation of approaches to working hours and the place of performance of their duties, which will help to avoid overloading employees and intensify their research activities.
Опис
Ключові слова
науково-педагогічні працівники, законодавство про вищу освіту, робочий час, регулювання, academic staff, legislation on higher education, working hours, regulation
Цитування
Лиманський П. П. Регулювання робочого часу науково-педагогічних працівників у контексті розвитку законодавства про вищу освіту / П. П. Лиманський // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 146–147.