Методика організації дистанційної логопедичної роботи з дорослими пацієнтами з афазією

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерська робота присвячена опису розробки методики організації дистанційної логопедичної роботи з дорослими пацієнтами з афазією. В роботі розглянуто науково-теоретичні та методичні засади організації логопедичної допомоги пацієнтам з афазією, представлено опис дослідження, що спрямоване на розробку методики дистанційної логопедичної корекції афазії, описано основні переваги та недоліки цього методу. The master's thesis is devoted to the description of the development of the method of organizing remote speech therapy work with adult patients with aphasia. The paper examines the scientific-theoretical and methodical principles of organizing speech therapy assistance to patients with aphasia, presents a description of research aimed at developing a method of remote speech therapy correction of aphasia, describes the main advantages and disadvantages of this method.
Опис
Ключові слова
афазія, дистанційна корекція, логопедична корекція афазії, дистанційна логопедія, aphasia, remote correction, correction of aphasia, remote speech therapy
Цитування
Семененко-Кожух Ю. В. Методика організації дистанційної логопедичної роботи з дорослими пацієнтами з афазією : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Ю. В. Семененко-Кожух ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 92 с. : іл., табл. + дод.
Колекції