Методика організації дистанційної логопедичної роботи з дорослими пацієнтами з афазією

dc.contributor.authorСемененко-Кожух, Ю. В.
dc.date.accessioned2024-03-06T09:50:48Z
dc.date.available2024-03-06T09:50:48Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractМагістерська робота присвячена опису розробки методики організації дистанційної логопедичної роботи з дорослими пацієнтами з афазією. В роботі розглянуто науково-теоретичні та методичні засади організації логопедичної допомоги пацієнтам з афазією, представлено опис дослідження, що спрямоване на розробку методики дистанційної логопедичної корекції афазії, описано основні переваги та недоліки цього методу. The master's thesis is devoted to the description of the development of the method of organizing remote speech therapy work with adult patients with aphasia. The paper examines the scientific-theoretical and methodical principles of organizing speech therapy assistance to patients with aphasia, presents a description of research aimed at developing a method of remote speech therapy correction of aphasia, describes the main advantages and disadvantages of this method.
dc.identifier.citationСемененко-Кожух Ю. В. Методика організації дистанційної логопедичної роботи з дорослими пацієнтами з афазією : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Ю. В. Семененко-Кожух ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 92 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14268
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectафазія
dc.subjectдистанційна корекція
dc.subjectлогопедична корекція афазії
dc.subjectдистанційна логопедія
dc.subjectaphasia
dc.subjectremote correction
dc.subjectcorrection of aphasia
dc.subjectremote speech therapy
dc.titleМетодика організації дистанційної логопедичної роботи з дорослими пацієнтами з афазією
dc.title.alternativeMethods of organizing remote speech therapy work with adult patients with aphasia
dc.typeOther
Файли
Колекції