Превенція булінгу в умовах створення безпечного освітнього середовища

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність проблеми забезпечення безпечного освітнього серед-овища зумовлена зростаючою динамікою небезпечних ситуацій, тому безпека є обов’язковою умовою і одним з критеріїв ефективності ді-яльності закладу освіти. Булінг (цькування) розглядається як реальна загроза безпеці сучасного освітнього середовища. The urgency of the problem of ensuring a safe educational environment is due to the growing dynamics of dangerous situations, so safety is a prerequisite and one of the criteria for the effectiveness of the educational institution. Bullying is seen as a real threat to the security of today’s educational environment.
Опис
Ключові слова
булінг, загроза, превенція, безпечне освітнє середовище, bullying, threat, prevention, safe educational environment
Цитування
Кваша А. С. Превенція булінгу в умовах створення безпечного освітнього середовища / А. С. Кваша // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 334–336.