ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРІЇ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

dc.contributor.authorБрусенцова, О. В.
dc.date.accessioned2024-02-26T14:16:24Z
dc.date.available2024-02-26T14:16:24Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі науково обґрунтовано теоретичні основи формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії на засадах особистісно орієнтованого підходу; проаналізовано, систематизовано та узагальнено теоретичний матеріал з теми дослідження; визначено методичні особливості формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії на засадах особистісно орієнтованого підходу; теоретично обґрунтовано методику формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії на засадах особистісно орієнтованого підходу; експериментально перевірено методику формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії на засадах особистісно орієнтованого підходу. The work scientifically substantiates the theoretical foundations of the formation of students' research competence in geometry lessons on the basis of a personally oriented approach; analyzed, systematized and summarized the theoretical material on the research topic; methodical features of formation of students' research competence in geometry lessons based on a personally oriented approach are determined; the method of formation of students' research competence in geometry lessons based on the principles of a personally oriented approach is theoretically substantiated; experimentally verified the method of forming the research competence of students in geometry classes based on the principles of a personally oriented approach.
dc.identifier.citationБрусенцова О. В. Формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії на засадах особистісно орієнтованого підходу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / О. В. Брусенцова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 72 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14125
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectметодика
dc.subjectучні
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectзаклад загальної середньої освіти
dc.subjectособливості
dc.subjectдослідницька компетентність
dc.subjectурок геометрії
dc.subjectособистісно орієнтований підхід
dc.subjectmethod
dc.subjectstudents
dc.subjecteducational process
dc.subjectinstitution of general secondary education
dc.subjectfeatures
dc.subjectresearch competence
dc.subjectgeometry lesson
dc.subjectpersonally oriented approach
dc.titleФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРІЇ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
dc.title.alternativeFORMATION OF STUDENTS' RESEARCH COMPETENCE IN GEOMETRY LESSONS ON THE BASIS OF A PERSONALITY ORIENTATED APPROACH
dc.typeOther
Файли
Колекції