ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРІЇ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі науково обґрунтовано теоретичні основи формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії на засадах особистісно орієнтованого підходу; проаналізовано, систематизовано та узагальнено теоретичний матеріал з теми дослідження; визначено методичні особливості формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії на засадах особистісно орієнтованого підходу; теоретично обґрунтовано методику формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії на засадах особистісно орієнтованого підходу; експериментально перевірено методику формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії на засадах особистісно орієнтованого підходу. The work scientifically substantiates the theoretical foundations of the formation of students' research competence in geometry lessons on the basis of a personally oriented approach; analyzed, systematized and summarized the theoretical material on the research topic; methodical features of formation of students' research competence in geometry lessons based on a personally oriented approach are determined; the method of formation of students' research competence in geometry lessons based on the principles of a personally oriented approach is theoretically substantiated; experimentally verified the method of forming the research competence of students in geometry classes based on the principles of a personally oriented approach.
Опис
Ключові слова
методика, учні, освітній процес, заклад загальної середньої освіти, особливості, дослідницька компетентність, урок геометрії, особистісно орієнтований підхід, method, students, educational process, institution of general secondary education, features, research competence, geometry lesson, personally oriented approach
Цитування
Брусенцова О. В. Формування дослідницької компетентності учнів на уроках геометрії на засадах особистісно орієнтованого підходу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / О. В. Брусенцова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 72 с. : іл., табл. + дод.
Колекції