Інформаційні системи і технології у науково-дослідній роботі

dc.contributor.authorГризун, Л. Е.
dc.date.accessioned2020-03-16T07:20:41Z
dc.date.available2020-03-16T07:20:41Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractМета дисципліни: сприяти формуванню здатності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти розв’язувати комплексні проблеми в галузі застосування інформаційних систем і технологій в науково-дослідній та освітній діяльності, що передбачає набуття цілісних знань з ефективного використання сучасних комп’ютерних засобів для обробки та аналізу наукової інформації, формування практичних умінь і навичок застосування ІКТ для здійснення дослідницької та педагогічної діяльності, набуття загальної інформаційної культури. Цель дисциплины: способствовать формированию способности соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования решать комплексные проблемы в области применения информационных систем и технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности, что предусматривает приобретение целостных знаний по эффективному использованию современных компьютерных средств для обработки и анализа научной информации, формирования практических умений и навыков применения ИКТ для осуществления исследовательской и педагогической деятельности, приобретение общей информационной культуры. Aim of the course: To contribute to the formation of the ability of third-level (educational-scientific) higher education students to solve complex problems in the use of information systems and technologies in research and educational activity, which requires the acquisition of holistic knowledge of the effective use of modern computer tools for the processing and analysis of scientific information, the development of practical skills and ICT applications for research and teaching activities, the acquisition of general information culture.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГризун Л. Е. Інформаційні системи і технології у науково-дослідній роботі : метод. рек. для здобувачів третього (наук.-освіт.) рівня вищ. освіти спец. 011 Науки про освіту / Л. Е. Гризун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . – Харків : ХНПУ, 2016. – 21 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3198
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінформаційні системи і технологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectнауково-дослідна роботаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсучасні комп’ютерні засобиuk_UA.UTF-8
dc.subjectобробка наукової інформаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectінформаційна культураuk_UA.UTF-8
dc.subjectздобувачі наукового ступеня доктора філософіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectинформационные системы и технологииuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаучно-исследовательская работаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсовременные компьютерные средстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectобработка научной информацииuk_UA.UTF-8
dc.subjectинформационная культураuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоискатели ученой степени доктора философииuk_UA.UTF-8
dc.subjectinformation systems and technologiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectScientific research workuk_UA.UTF-8
dc.subjectmodern computer toolsuk_UA.UTF-8
dc.subjectprocessing of scientific informationuk_UA.UTF-8
dc.subjectinformation cultureuk_UA.UTF-8
dc.subjectapplicants for a Ph.D.uk_UA.UTF-8
dc.titleІнформаційні системи і технології у науково-дослідній роботіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИнформационные системы и технологии в научно-исследовательской роботеuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeInformation systems and technologies in research workuk_UA.UTF-8
dc.typePreprintuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Гризун Л. Е. ІСТ.docx
Розмір:
90.49 KB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: