Особливості управління в педагогічній системі вищого закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2003
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во ТОВ "ОВС", м. Харків
Анотація
В статті висвітлюються проблеми педагогіки вищої школи та підвищення ефективності управління педагогічною системою вищого закладу освіти. В статье освещаются проблемы педагогики высшей школы и повышения эффективности управления педагогической системой высшего учебного заведения. The article highlights the problems of pedagogy of higher education and improving the management of the pedagogical system of a higher educational institution.
Опис
Ключові слова
педагогіка, вищі заклади освіти, управління навчальним закладом, гуманізація, педагогика, высшие учебные заведения, управление учебным заведением, гуманизация, pedagogy, higher education institutions, school management humanization, humanization
Цитування
Прокопенко А. І. Особливості управління в педагогічній системі вищого закладу освіти / А. І. Прокопенко // Матер. наук.-практ. конф. молодих вчених за 2002 р. / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за ред. С. Т. Золотухіної. – Харків : ХДПУ, 2003. – С. 79–80.