ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

dc.contributor.authorВан, Сінь
dc.contributor.authorВан, Чжо
dc.date.accessioned2023-06-27T14:38:28Z
dc.date.available2023-06-27T14:38:28Z
dc.date.issued2023-03-16
dc.description.abstractУ публікації досліджено практичні методи навчання майбутніх дизайнерів візуальної комунікації. Практичні методи навчання основані на механізмах включення майбутніх дизайнерів візуальної комунікації до практичної діяльності, вони поглиблюють пізнання дійсності, сприяють зміцненню знань і формуванню вмінь і навичок. До практичних методів навчання в дидактиці (наука про організацію процесу навчання в навчальних закладах) відносять вправи (усні, письмові, тренувальні, графічні, технічні), лабораторний метод, практичні роботи. Зазначено, що практичні методи навчання стимулюють майбутніх дизайнерів візуалізації до творчої самореалізації, соціальної адаптації у виробничих умовах. The publication explores practical methods of teaching future visual communication designers. Practical teaching methods are based on the mechanisms of involving future visual communication designers in practical activities, they deepen the knowledge of reality, contribute to the strengthening of knowledge and the formation of skills. The practical methods of teaching in didactics (the science of organising the learning process in educational institutions) include exercises (oral, written, training, graphic, technical), laboratory method, practical work. It is noted that practical teaching methods stimulate future visualisation designers to creative self-realisation and social adaptation in production conditions.
dc.identifier.citationВан Сінь. Практичні методи навчання майбутніх дизайнерів візуальної комунікації / Ван Сінь, Ван Чжо // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 693–695.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11709
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпрактичне навчання
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectмайбутні дизайнери
dc.subjectвізуальна комунікація
dc.subjectpractical training
dc.subjecteducational process
dc.subjectfuture designers
dc.subjectvisual communication
dc.titleПРАКТИЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
dc.title.alternativePRACTICAL METHODS OF TEACHING FUTURE DESIGNERS VISUAL COMMUNICATION
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Ван Сінь, Ван Чжо. Практичні методи навчання.pdf
Розмір:
15.72 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: