Формування особистісно-професійного іміджу керівника

dc.contributor.authorПлутахіна, Т. І.
dc.date.accessioned2022-02-01T12:30:39Z
dc.date.available2022-02-01T12:30:39Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі з’ясовано роль іміджології у професійній сфері та сутність поняття «імідж»; схарактеризовано компоненти особистісно-професійного іміджу керівника закладу освіти та розкрито особливості його формування; здійснено аналіз особистісно-професійного іміджу керівника закладу освіти та на цій основі розроблено комплексно-цільову програму з його вдосконалення; проведено експертизу програми, визначено умови та ресурсне забезпечення для її впровадження. The paper clarifies the role of imageology in the professional sphere and the essence of the concept of «image»; the components of the personal and professional image of the head of the educational institution are characterized and the peculiarities of its formation are revealed; the analysis of personal and professional image of the head of the educational institution is carried out and on this basis the complex-target program on its improvement is developed; examination of the program was carried out, conditions and resource provision for its implementation were determined.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПлутахіна Т. І. Формування особистісно-професійного іміджу керівника : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / Т. І. Плутахіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 69 с. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6915
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклади освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectкерівникuk_UA.UTF-8
dc.subjectособистісно-професійний іміджuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational institutionuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagementuk_UA.UTF-8
dc.subjectheaduk_UA.UTF-8
dc.subjectpersonal and professional imageuk_UA.UTF-8
dc.titleФормування особистісно-професійного іміджу керівникаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFormation of a personality-oriented image of a manageruk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції