Формування екологічної компетентності молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування екологічної компетентності молодших школярів. Екологічна компетентність - це самостійний вибір особистості щодо відповідальності за навколишній світ. Екологічна компетентність молодшого школяра, це не тільки екологічні та природоохоронні знання, вміння та навички, а й особливий внутрішній світ дитини. В його основі лежать ставлення учня до світу природи. При цьому відповідальність за природу стає не рівною любові до неї. Для вирішення цього завдання потрібне формування загальної екологічної компетентності людини. The article examines the formation of environmental competence of younger schoolchildren. Environmental competence is an individual's independent choice regarding responsibility for the surrounding world. Environmental competence of a junior high school student is not only ecological and environmental knowledge, skills and abilities, but also a special inner world of the child. It is based on the student's attitude to the natural world. At the same time, responsibility for nature does not equal love for it. To solve this task, the formation of the general environmental competence of a person is required.
Опис
Ключові слова
екологічна компетентність, екологічна освіта, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, environmental competence, environmental education, children of primary school age, student works
Цитування
Вороніна М. Формування екологічної компетентності молодших школярів / М. Вороніна // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 13.