ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В наш час технології змішаного навчання активно впроваджуються до освітнього процесу. В свою чергу вчителю потрібно розуміти, як інтегрувати технології в традиційний урок та навчитися використовувати новий інструментарій під час навчання. Наразі існує багато ресурсів, які можна використовувати в умовах змішаного навчання. Nowadays, blended learning technologies are actively introduced into the educational process. In turn, the teacher needs to understand how to integrate technology into the traditional lesson and learn to use new tools during teaching. There are currently many resources that can be used in blended learning settings.
Опис
Ключові слова
змішане навчання, електронні ресурси, навчання, blended learning, e-resources, learning
Цитування
Олефіренко Н. В. Використання технологій змішаного навчання на уроках інформатики / Н. В. Олефіренко, Г. Ю. Денисова // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 154–156.