Ім’я персонажа в художньому тексті: функціонально-семантична типологія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто художній текст, як стилістичну та функціональну замкнену структуру, власне ім’я обростає в ньому безліччю складних смислових зв’язків, асоціацій і конотацій. Власні назви в системі художнього тексту виступають в якості сигналу, який збуджує великий комплекс асоціативних значень. Цей комплекс називають індивідуально-художнім значенням власного імені. Формування індивідуально-художнього значення відбувається на основі семантичної взаємодії власної назви з усіма рівнями семантичної композиції у їх синтагматичних і парадигматичних зв’язках і відносинах. В статье рассмотрен художественный текст, как стилистическую и функциональную замкнутую структуру, имя обрастает в нем множеством сложных смысловых связей, ассоциаций и коннотаций. Имена в системе художественного текста выступают в качестве сигнала, который возбуждает большой комплекс ассоциативных значений. Этот комплекс называют индивидуально-художественным значением собственного имени. Формирование индивидуально-художественного значения происходит на основе семантического взаимодействия собственного со всеми уровнями семантической композиции в их синтагматических и парадигматических связях и отношениях. The article considers the artistic text as a stylistic and functionally closed structure, its own name is overgrown with many complex semantic connections, associations and connotations. Proper names in the system of artistic text act as a signal that excites a large set of associative meanings. This complex is called the individual artistic meaning of one's own name. The formation of individual artistic meaning is based on the semantic interaction of one's own name with all levels of semantic composition in their syntagmatic and paradigmatic connections and relations.
Опис
Ключові слова
художній текст, імена, персонаж, студентські роботи, художественный текст, имена, студенческие работы, artistic text, names, character, student works
Цитування
Коробкова С. Ім’я персонажа в художньому тексті: функціонально-семантична типологія / С. Коробкова // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 47–48.