Реалізація стилістичного прийому 离合 в парних написах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянутий прийом розбивання та з'єднання ієрогліфів – це особливий стилістичний прийом, який здебільшого може реалізуватися в письмовій мові і характерний тільки для китайської писемності завдяки її ідеографічному характеру. Рассмотрен прием разбивания и соединения иероглифов - это особый стилистический прием, который в основном может реализоваться в письменной речи и характерный только для китайской письменности благодаря ее идеографическому характеру. The method of breaking and connecting hieroglyphs is considered - this is a special stylistic device, which can mainly be realized in written speech and characteristic only for Chinese writing due to its ideographic character.
Опис
Ключові слова
східні мови, стилістичні прийоми, парні написи, писемність, з'єднання ієрогліфів, восточные языки, стилистические приемы, парные надписи, письменность, соединение иероглифов, eastern languages, stylistic techniques, paired inscriptions, writing, connection of hieroglyphs
Цитування
Жукова К. Є. Реалізація стилістичного прийому 离合 в парних написах / К. Є. Жукова // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 44–47.