РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

dc.contributor.authorВасильєва, Д.
dc.date.accessioned2023-07-21T09:46:38Z
dc.date.available2023-07-21T09:46:38Z
dc.date.issued2023-05-23
dc.description.abstractУ публікації досліджено розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках математики. Зазначено, що для підкріплення пізнавальної активності учнів необхідно застосовувати широкий спектр стимулів та мотивів, способів і методів навчання, які б задовільняли їхню творчу і самостійну пошукову діяльність. Мова іде про інтерактивну навчально-пізнавальну діяльність, яка полягає у забезпеченні постійної активної взаємодії учнів з вчителем, що ґрунтується на діалозі, обміні думками, створенні комфортної атмосфери співпраці. Саме організація інтерактивного навчання дозволяє зробити кожного учня активним учасником пошуку шляхів і засобів розв’язання певної проблеми. The publication examines the development of cognitive activity of junior high school students in mathematics lessons. It is noted that in order to strengthen the cognitive activity of students, it is necessary to apply a wide range of incentives and motives, ways and methods of learning that would satisfy their creative and independent search activity. We are talking about interactive educational and cognitive activity, which consists in ensuring the constant active interaction of students with the teacher, which is based on dialogue, exchange of ideas, creation of a comfortable atmosphere of cooperation. It is the organization of interactive learning that makes each student an active participant in the search for ways and means of solving a certain problem.
dc.identifier.citationВасильєва Д. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках математики / Д. Васильєва // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 49.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11990
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвикладання математики
dc.subjectпізнавальна активність
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectдіти молодшого шкільного віку
dc.subjectстудентські роботи
dc.subjectteaching mathematics
dc.subjectcognitive activity
dc.subjecteducational process
dc.subjectchildren of primary school age
dc.subjectstudent works
dc.titleРОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS IN MATHEMATICS LESSONS
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Васильєва Д. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів.pdf
Розмір:
1.2 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: