Структура та способи творення американських і британських торгових назв безалкогольних напоїв

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
У дослідженні розглянуто дериваційну структуру сучасних американських і британських торгових назв безалкогольних напоїв. З’ясовано, що більшість досліджуваних онімів утворено шляхом онімізації й трансонімізації. Афіксація, абревіація, основоскладання та контамінація є менш продуктивними способами в цій сфері. В исследовании рассматривается деривационная структура современных американских и британских торговых названий безалкогольных напитков. Определено, что большинство исследуемых онимов образованы путем онимизации и трансонимизации. Аффиксация, аббревиация, основосложение и контаминация являются менее продуктивными способами в этой сфере. The research deals with the derivational structure of contemporary American and British product names of soft drinks. It has been found that most of the onyms in question are formed by onymization and transonymization. Affixation, abbreviation, compounding and blending are less productive in this sphere.
Опис
Ключові слова
онім, торгова назва, дериваційна структура, онімізація, трансонімізація, оним, торговое название, деривационная структура, онимизация, трансонимизация, onym, product name, derivational structure, onymization, transonymization
Цитування
Зосімова О. В. Структура та способи творення американських і британських торгових назв безалкогольних напоїв / О. В. Зосімова, К. О. Сліченко // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 25 лют. 2021 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого – Харків : НЮУ ім. Я. Мудрого, 2021. – С. 18–22.