Застосування ІКТ в інклюзивному середовищі закладів загальної середньої освіти при вивченні хімії

Немає доступних мініатюр
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою навчально-методичного посібника є забезпечення викладачів методичною підтримкою в застосуванні інформаційно-комунікаційними технологіями у навчанні дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної освіти. Теоретичні розробки доповнено прикладами застосування ІКТ на уроках хімії. The purpose of the educational and methodological manual is to provide teachers with methodical support in the application of information and communication technologies in the education of children with special educational needs in general education institutions. Theoretical developments are supplemented with examples of the use of ICT in chemistry lessons.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, діти з особливими освітніми потребами, інформаційно-комунікаційні технології, ІКТ, заклади загальної середньої освіти, урок хімії, віртуальні хімічні лабораторії, methodological recommendations, children with special educational needs, information and communication technologies, institutions of general secondary education, chemistry lesson, virtual chemical laboratories
Цитування
Єсікова І. В. Застосування ІКТ в інклюзивному середовищі закладів загальної середньої освіти при вивченні хімії : метод. рек. / І. В. Єсікова ; Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2024. – 34 с.