ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ ІНФОРМАТИКИ ОСНОВ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена порівняльному аналізу освітньопрофесійних програм для спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) українських закладів вищої педагогічної освіти щодо вивчення майбутніми учителями комп’ютерного моделювання. Складена таблиця для порівняння отриманих результатів аналізу. The paper is devoted to a comparative analysis of educational and professional programs for the specialty 014 Secondary Education (Informatics) of Ukrainian institutions of higher pedagogical education regarding the study of computer modeling by future teachers. A table is made for comparing the obtained results of the analysis.
Опис
Ключові слова
підготовка майбутніх учителів, учитель інформатики, комп’ютерне моделювання, training of future teachers, teacher of informatics, computer modeling
Цитування
Носова Я. В. Особливості вивчення майбутніми учителями інформатики основ комп’ютерного моделювання / Носова, Н. О. Пономарьова, А. Ю. Гайдусь // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 174–178.