ВІДНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ В СТІНАХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ XX ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
На початку XXст. в Україні сформувалися умови для організації спеціальної педагогічної освіти, чому сприяло відновлення в програмах вищих і середніх навчальних закладів педагогічних дисциплін. Розвиток мережі закладів педагогічної освіти забезпечував в означуваний час пошук форм і становлення наукового осередку педагогіки, що може бути перспективним напрямом подальших досліджень. В начале XX в. в Украине сформировались условия для организации специального педагогического образования, чему способствовало восстановление в программах высших и средних учебных заведений педагогических дисциплин. Развитие сети учреждений педагогического образования обеспечивал в обозначенное время поиск форм и становление научного центра педагогики, что может быть перспективным направлением дальнейших исследований.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта в Україні, педагогічні навчальні заклади, історія педагогіки, педагогическое образование в Украине, педагогические учебные заведения, история педагогики, pedagogical education in Ukraine, pedagogical educational institutions, history of pedagogy
Цитування
Башкір О. І. Відновлення педагогічної науки в стінах педагогічних навчальних закладів України на початку ХХ ст. / О. І. Башкір // Освіта і доля нації. Сучасна школа: тенденції розвитку і рефлексія досвіду : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 19-20 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 38–41.