Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1371
Title: ВІДНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ В СТІНАХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ XX ст.
Other Titles: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В СТЕНАХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ В НАЧАЛЕ XX в.
RECOVERY OF PEDAGOGICAL SCIENCE IN THE WALLS OF PEDAGOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE IN THE BEGINNING OF THE XX century.
Authors: Башкір, О. І.
Башкир, О. И.
Bashkir, O. I.
Keywords: педагогічна освіта в Україні
педагогічні навчальні заклади
історія педагогіки
педагогическое образование в Украине
педагогические учебные заведения
история педагогики
pedagogical education in Ukraine
pedagogical educational institutions
history of pedagogy
Issue Date: 19-May-2017
Publisher: Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Башкір О. І. Відновлення педагогічної науки в стінах педагогічних навчальних закладів України на початку ХХ ст. / О. І. Башкір // Освіта і доля нації. Сучасна школа: тенденції розвитку і рефлексія досвіду : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 19-20 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 38–41.
Abstract: На початку XXст. в Україні сформувалися умови для організації спеціальної педагогічної освіти, чому сприяло відновлення в програмах вищих і середніх навчальних закладів педагогічних дисциплін. Розвиток мережі закладів педагогічної освіти забезпечував в означуваний час пошук форм і становлення наукового осередку педагогіки, що може бути перспективним напрямом подальших досліджень. В начале XX в. в Украине сформировались условия для организации специального педагогического образования, чему способствовало восстановление в программах высших и средних учебных заведений педагогических дисциплин. Развитие сети учреждений педагогического образования обеспечивал в обозначенное время поиск форм и становление научного центра педагогики, что может быть перспективным направлением дальнейших исследований.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1371
Appears in Collections:Кафедра педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Башкір О. І. Відновлення педагогічної науки.pdf691.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.