Компетентнісно орієнтований підхід до навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в контексті неперервної мовної освіти

dc.contributor.authorСитник, Л.
dc.date.accessioned2023-09-01T09:13:04Z
dc.date.available2023-09-01T09:13:04Z
dc.date.issued2023-05-16
dc.description.abstractУ публікації розглянуто компетентнісний підхід до навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в контексті неперервної мовної освіти. Компетентнісний підхід – це сукупність загальних принципів визначення цілей освіти, відбору змісту освіти, організації освітнього процесу та оцінки освітніх результатів. Наведено компоненти, якими визначається зміст освіти в межах компетентнісного підходу та засоби, які можуть бути використані для розвитку комунікативної компетентності. The publication examines the competency-based approach to teaching children of preschool and primary school age in the context of continuous language education. Competency approach is a set of general principles for defining the goals of education, selecting the content of education, organizing the educational process, and evaluating educational results. The components that determine the content of education within the competence approach and the means that can be used for the development of communicative competence are given.
dc.identifier.citationСитник Л. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в контексті неперервної мовної освіти / Л. Ситник // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 96.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12339
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectзміст освіти
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectкомунікативна компетентність
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectcontent of education
dc.subjecteducational process
dc.subjectcommunicative competence
dc.subjectmaster's theses
dc.titleКомпетентнісно орієнтований підхід до навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в контексті неперервної мовної освіти
dc.title.alternativeCompetence-oriented approach to teaching preschool children and of primary school age in the context of continuous language education
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Ситник Л. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання дітей.pdf
Розмір:
1.6 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: