РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ І ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОБОТИ ШКІЛЬНОГО ГУРТКА З ОБСЛУГОВУВАННЯ АПАРАТНОЇ СКЛАДОВОЇ КОМП'ЮТЕРА

dc.contributor.authorБабурніч, Ю. М.
dc.date.accessioned2024-02-16T09:05:23Z
dc.date.available2024-02-16T09:05:23Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено поняття роботи шкільного гуртка з інформатики, враховуючи його вплив на навчання учнів та розвиток інтересу до предмету. Презентовано приклади завдань з обслуговування апаратної складової комп'ютера, спрямованих на поглиблене вивчення теми. Проведено аналіз різних факторів, що впливають на зацікавленість учнів у предметі інформатики. Головною метою дослідження було визначити ключові аспекти, які впливають на формування та утримання інтересу до навчання інформатики в гуртковій роботі. Результати роботи розкривають важливі взаємозв'язки між педагогічними методами, підходами та індивідуальними особливостями учнів, які мають вплив на розвиток інтересу до уроків інформатики. У висновках роботи наведено рекомендації для підвищення рівня інтересу учнів до вивчення даного предмету в гуртковій формі. The qualification work explores the concept of a school computer science club, taking into account its impact on student learning and the development of interest in the subject. Examples of tasks for maintaining the hardware component of a computer aimed at in-depth study of the topic are presented. The article analyses various factors that influence students' interest in the subject of computer science. The main purpose of the study was to identify the key aspects that influence the formation and retention of interest in learning computer science in group work. The results of the study reveal important interrelationships between pedagogical methods, approaches and individual characteristics of students that influence the development of interest in computer science lessons. The conclusions of the paper provide recommendations for increasing the level of students' interest in studying this subject in a group work setting.
dc.identifier.citationБабурніч Ю. М. Розробка методичних і дидактичних матеріалів для роботи шкільного гуртка з обслуговування апаратної складової комп'ютера : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.09 Середня освіта (Інформатика) / Ю. М. Бабурніч ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 54 с. : іл., табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13959
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectгурток з інформатики
dc.subjectапаратні складової комп'ютера
dc.subjectформування пізнавального інтересу
dc.subjectпрактичні завдання
dc.subjectcomputer science club
dc.subjecthardware components of a computer
dc.subjectformation of cognitive interest
dc.subjectpractical tasks
dc.titleРОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ І ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОБОТИ ШКІЛЬНОГО ГУРТКА З ОБСЛУГОВУВАННЯ АПАРАТНОЇ СКЛАДОВОЇ КОМП'ЮТЕРА
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL AND DIDACTIC MATERIALS FOR FOR THE WORK OF THE SCHOOL CLUB ON THE MAINTENANCE OF THE HARDWARE COMPONENT OF THE COMPUTER
dc.typeOther
Файли
Колекції