РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ І ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОБОТИ ШКІЛЬНОГО ГУРТКА З ОБСЛУГОВУВАННЯ АПАРАТНОЇ СКЛАДОВОЇ КОМП'ЮТЕРА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено поняття роботи шкільного гуртка з інформатики, враховуючи його вплив на навчання учнів та розвиток інтересу до предмету. Презентовано приклади завдань з обслуговування апаратної складової комп'ютера, спрямованих на поглиблене вивчення теми. Проведено аналіз різних факторів, що впливають на зацікавленість учнів у предметі інформатики. Головною метою дослідження було визначити ключові аспекти, які впливають на формування та утримання інтересу до навчання інформатики в гуртковій роботі. Результати роботи розкривають важливі взаємозв'язки між педагогічними методами, підходами та індивідуальними особливостями учнів, які мають вплив на розвиток інтересу до уроків інформатики. У висновках роботи наведено рекомендації для підвищення рівня інтересу учнів до вивчення даного предмету в гуртковій формі. The qualification work explores the concept of a school computer science club, taking into account its impact on student learning and the development of interest in the subject. Examples of tasks for maintaining the hardware component of a computer aimed at in-depth study of the topic are presented. The article analyses various factors that influence students' interest in the subject of computer science. The main purpose of the study was to identify the key aspects that influence the formation and retention of interest in learning computer science in group work. The results of the study reveal important interrelationships between pedagogical methods, approaches and individual characteristics of students that influence the development of interest in computer science lessons. The conclusions of the paper provide recommendations for increasing the level of students' interest in studying this subject in a group work setting.
Опис
Ключові слова
гурток з інформатики, апаратні складової комп'ютера, формування пізнавального інтересу, практичні завдання, computer science club, hardware components of a computer, formation of cognitive interest, practical tasks
Цитування
Бабурніч Ю. М. Розробка методичних і дидактичних матеріалів для роботи шкільного гуртка з обслуговування апаратної складової комп'ютера : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.09 Середня освіта (Інформатика) / Ю. М. Бабурніч ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 54 с. : іл., табл.
Колекції