ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА КИТАЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗРОСТАННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто зовнішньоекономічну політику Китаю. Зазначено, що зовнішньоекономічна політика Китаю є ключовим чинником його економічного зростання та має великий вплив на світову економіку. Китай став однією з найбільших економік світу завдяки своїй активній зовнішньоекономічній політиці, яка спрямована на розвиток власної економіки та співпрацю з іншими країнами. The publication examines China's foreign economic policy. It is noted that China's foreign economic policy is a key factor in its economic growth and has a major impact on the global economy. China has become one of the largest economies in the world due to its active foreign economic policy, which is aimed at developing its own economy and cooperation with other countries.
Опис
Ключові слова
зовнішньоекономічна політика, Китай, економічний розвиток, foreign economic policy, China, economic development
Цитування
Олійник О. М. Зовнішньоекономічна політика Китаю як інструмент зростання темпів економічного росту / О. М. Олійник, Ю. О. Олійник // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 107–109.