Удосконалення вмінь китаємовного спілкування в позаурочний час

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано удосконалення вмінь китаємовного спілкування в позаурочний час. В статье проанализировано совершенствование умений китаеязыкового общения во внеурочное время. The article analyzes the improvement of the skills of Chinese language communication during extracurricular hours.
Опис
Ключові слова
східні мови, удосконалення вмінь, китаємовне спілкування, позаурочний час, студентські роботи, восточные языки, совершенствование умений, китаеязычное общение, внеурочное время, студенческие работы, eastern languages, improvement of skills, Chinese-speaking communication, after hours, student work
Цитування
Федій І. О. Удосконалення вмінь китаємовного спілкування в позаурочний час / І. О. Федій, К. Є. Жукова // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 256–259.