К проблеме психотерапии неврозов

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье освещается проблема психотерапии неврозов. Психотерапия в сочетании с медикаментозным лечением позволяет ослабить или нивелировать болезненные симптомы, характерные для неврозов и невротических состояний, ускоряет процесс выздоровления, способствует реконструкции психического здоровья личности. У статті висвітлюється проблема психотерапії неврозів. Психотерапія в поєднанні з медикаментозним лікуванням дозволяє послабити або нівелірувати хворобливі симптоми, характерні для неврозів і невротичних станів, прискорює процес одужання, сприяє реконструкції психічного здоров'я особистості. The article highlights the problem of psychotherapy of neuroses. Psychotherapy combined with medication can alleviate or level out the painful symptoms characteristic of neuroses and neurotic conditions, speed up the healing process, and contribute to the reconstruction of personal mental health.
Опис
Ключові слова
психотерапия, невротические состояния, неврозы, психотерапія, невротичні стани, неврози, psychotherapy, neurotic states, neurosi
Цитування
Костикова О. В. К проблеме психотерапии неврозов / О. В. Костикова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 146–147.