ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі висвітлено проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку. Процес формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників залежить від психолого-педагогічних умов, з них: забезпеченість психологічного клімату у групах, наявність в освітньому процесі емоційних релаксаційних пауз; застосування позитивного стилю педагогічного спілкування вихователя з дітьми. Зазначено, що потрібно змінити на краще рівень здоров’я покоління, перетворити традиційну систему освіти на «здоров’язбережувальну». The work highlights the problems of forming the health care competence of preschool children. The process of forming the health care competence of preschoolers depends on psychological and pedagogical conditions, including: psychological climate in groups, the presence of emotional in the educational process relaxation pauses; the use of a positive style of pedagogical communication between the teacher and the children. It is noted that it is necessary to change the health of the generation to a better level, to transform the traditional education system into a "health-preserving" one.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, здоров’язбережувальна компетентність, охорона здоров’я, магістерські роботи, children of preschool age, health-preserving competence, health care, master's work
Цитування
Черняк Г. І. До проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку / Г. І. Черняк // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 90–91.