ВПЛИВ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У публікації розкрито вплив хореографічної діяльності на розвиток особистості дитини, зокрема на її загальну музичність, пластичну виразність дійсності, артистичність, граційність і витонченість рухатися, шляхетність поведінки, а також її внутрішній духовний світ, загальнолюдські цінності. З'ясовано, що хореографічне мистецтво посилює виховний вплив, уможливлює набуття культурного досвіду, сприяє гуманізації та соціалізації особистості. The publication outlines the impact of the choreographic activity on the development of a child's personality, in particular on general musical talent, plastic expressiveness of the reality, artistry, grace and elegance in movements, nobility of behaviour, as well as their inner spiritual world, universal values. Choreographic art intensifies educational influence, enables gaining cultural experience, promotes humanization and socialization of a child‟s personality.
Опис
Ключові слова
хореографія, танець, музичність, формування, розвиток, особистість, choreography, dance, musical talent, formation, development, personality
Цитування
Чжан Гомінь. Вплив хореографічної діяльності на розвиток дитини / Чжан Гомінь // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 137–141.