Теоретико-методологічні засади проектування педагогічної системи перспективного управління вищого навчального закладу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2006
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ХНПУ)
Анотація
У статті визначені теоретико-методологічні засади проектування педагогічної системи перспективного управління вищого навчального закладу. Система управління у суспільстві, зокрема в освіті не може залишатися незмінною. Компоненти педагогічної системи розглядаються як засоби перспективного управління навчальною діяльністю студентів. В статье определены теоретико-методологические основы проектирования педагогической системы перспективного управления высшего учебного заведения. Система управления в обществе, в частности в образовании не может оставаться неизменной. Компоненты педагогической системы рассматриваются как средства перспективного управления учебной деятельностью студентов. The article defines the theoretical and methodological foundations of the design of the pedagogical system of the perspective management of a higher educational institution. The control system in society, particularly in education, cannot remain unchanged. The components of the pedagogical system are considered as means of the perspective management of students' educational activities.
Опис
Ключові слова
суспільство, трансформація, управління, общество, трансформация, управление, society, transformation, control
Цитування
Прокопенко А. І. Теоретико-методологічні засади проектування педагогічної системи перспективного управління вищого навчального закладу / А. І. Прокопенко // Методологія сучасних наукових досліджень : матеріали наук.-практ. конф. мол. учених, Харків, 2006 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2006. – С. 72–73.