К. Д. Ушинський про вимоги до вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито наукові погляди видатного педагога Костянтина Дмитровича Ушинського. Великий мислитель завжди приділяв особливу увагу проблемі вчителя та системі його підготовки. Костянтин Дмитрович вважав, що це було найсуттєвішим недоліком в тодішній системі освіти. Воно й не дивно адже раніше поняття «народний вчитель» було відсутнє, тому що не існувало і народної школи як типу масового навчального закладу. А викладачами були місцеві дяки, відставні солдати, паламарі, тобто люди, які не мають кваліфікованої педагогічної освіти. Тому К. Ушинський приділив значну частину свого життя задля вирішення цієї проблеми, майже всі його праці були присвячені тому, як виховати гарного вчителя. The article reveals the scientific views of the outstanding teacher Konstantin Dmitrievich Ushinsky. The great thinker always paid special attention to the problem of the teacher and the system of his training. Konstantin Dmitrievich believed that it was the most significant drawback in the then education system. It is not surprising because previously, the concept of "folk teacher" was absent, because there was no folk school as a type of mass educational institution. And the teachers were local clerks, retired soldiers, sextons, that is, people who do not have qualified pedagogical education. Therefore, K. Ushynsky devoted a significant part of his life to solve this problem, almost all his works were devoted to how to bring up a good teacher.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, К. Д. Ушинський, pedagogical heritage, pedagogical ideas, K. D. Ushinsky
Цитування
Пащенко І. К. Д. Ушинський про вимоги до вчителя / І. Пащенко, А. Боярська-Хоменко // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 77–79.