РОЗВИТОК УЯВИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми розвитку уяви у дітей дошкільного віку в процесі ігрової діяльності. У роботі схарактеризовано теоретичні основи проблеми розвитку уяви у дітей дошкільного віку в процесі ігрової діяльності, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми розвитку уяви у дітей дошкільного віку в процесі ігрової діяльності; визначено суть поняття «уява» та схарактеризовано особливості розвитку уяви у дітей дошкільного віку в процесі ігрової діяльності; теоретично обґрунтовано та розроблено методику розвитку уяви у дітей дошкільного віку в процесі ігрової діяльності; експериментально перевірено дієвість теоретичного обґрунтованої та розробленої методики розвитку уяви у дітей дошкільного віку в процесі ігрової діяльності; проаналізовано результати і зроблено висновки. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of imagination development in preschool children during play. The paper characterizes the theoretical foundations of the problem of imagination development in preschool children during play, in particular: an analysis of the literature on the problem of imagination development in preschool children during play is carried out; the essence of the concept of «imagination» is determined and the peculiarities of the development of imagination in preschool children in the process of game activity are characterized; theoretically substantiated and developed a methodology for the development of imagination in preschool children in the process of game activity; the effectiveness of the theoretically substantiated and developed methodology for the development of imagination in preschool children in the process of game activity was experimentally verified; the results were analyzed and conclusions were drawn.
Опис
Ключові слова
методика, діти дошкільного віку, розвиток, уява, заклад дошкільної освіти, навчально-виховний процес, ігрова діяльність, method, children of preschool age, development, imagination, institution of preschool education, educational process, game activity
Цитування
Сокол О. І. Розвиток уяви у дітей дошкільного віку в процесі ігрової діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / О. І. Сокол ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 72 с. : табл. + дод.
Колекції